<

КОСМИЧЕСКО СЪЗНАНИЕ

ДАО СВАРГА

WWW.AZSAMSEGA.COM

АВТОРСКА ПРАКТИКА НА НИК СЕГА

КОСМИЧЕСКО СЪЗНАНИЕ
ДАО СВАРГА


Силата на СВАРГА и мекотата на ДАО
в една практика за хармонично развитие

ВЪВЕДЕНИЕ

КОМПЛЕКС ДУША

1. ТРИТЕ ФУНДАМЕНТА

Сърдечната радост, дълбокият умствен покой и блаженство са основната цел на практиката. Това е състоянието на трите фундамента. Който ги има, не е нужно да практикува, защото е постигнал целта.
Трите фундамента са:

- Изправена осанка на тялото

- Спокойствие на тялото и ума

- Усмивка и блаженство на душата

КОМПЛЕКС ТЯЛО

2. РАЗГРЯВКА
Задържане до 60 сек.

Разгрявка на физическото тяло правим, ако организма ни не е алкален (при задържане на дишането под 60 сек.), защото здравето зависи от здравето на гръбнака и корема. Разгрявката е свързана с практики, раздвижващи гръбнака. Те са първо разтегателни, после усукващи.

3. ОЧИСТИТЕЛНО ДИШАНЕ
Задържане до 30 сек.

Това дишане спомага за очистването на енергийните канали и подпомага завишаването на СО2 в организма. Прави се при задържане на дишането под 30 сек.

4. ЛАД ЖИВОТА - CO2 ЗАВИШАВАНЕ
Задържане на дишането до 1 мин.

„Лад живота” е практика за здрав корем, основана за завишаване на СО2 в организма. Когато бъде достигнато до задържане на дишането над 1 минута, CO2 се повишава, организмът е алкален и практиката може да се замени с по-ефективната „Дишането на костенурката”.

От нивото на СО2 в кръвта зависи здравето на човека. То е свързано с алкалността на организма, която зависи от храненето, а то от своя страна се определя от енергийното ниво, постигнато чрез „Дървото на живота”. При задържане до 30 сек. на издишване имаме здраве. При 1 мин. имаме пълно здраве. При 3 мин. имаме праноедство, а при 5 мин. - устойчивост на радиация от термоядрена бомба. Задържането трябва да е естествено. Неволево.

5. АЛТЕРНАТИВНО ДИШАНЕ | ДУХОВНО ДИШАНЕ
Задържане над 1 мин.

ДУХОВНОТО ДИШАНЕ е основно дишане, в което са включени всички други дишания и което води едновременно до здраве и духовно развитие. Изпълнява се след достигане на задържане на дишането над 1 мин. АЛТЕРНАТИВНОТО ДИШАНЕ е подготвително за ДУХОВНОТО ако не се получава основаната практика.

КОМПЛЕКС ЕНЕРГИЯ

6. ДЪРВОТО НА ЖИВОТА

Основана енергийна практика за пречистване и зареждане с енергия от космоса и Земята. „Дървото на живота” = енергийно ниво = хранене = Ph на организма = СО2 ниво = здраве. Така, комбинацията от СО2 завишаване и енергия води до пълно здраве и духовно развитие, защото от енергийното ниво на човека зависи разширяването на съзнанието т.е. духовното ниво. Енергийно ниво = разширяване на съзнанието = духовно ниво.

7. СВЕЩ | ЧЕЛНА СТОЙКА

Обърнатите асани са златните асани от йога. Те водят до ускорено развитие, ако са направени непосредствено след „Дървото на живота”. „Свещ” е за физическото здраве. „Челна стойка” се прави за духовното развитие.

8. СВАРОЖИЧ | НЕБЕТО И ЛУНАТА и ОБЕМНО ЗАПЕЧАТВАНЕ

СВАРОЖИЧ е основна енергоразпределителна практика в ДАО СВАРГА, която стимулира пречистването, изцелението и духовното развитие чрез раздвижване на събраната енергия от „Дървото на живота”. НЕБЕТО, ЛУНАТА И ОБЕМНО ЗАПЕЧАТВАНЕ се прави при лечение.

КОМПЛЕКС ДУХ

9. СЕНЗИТИВЕН ТРЕНИНГ

Практика за балансиране на мозъчните полукълба, от която зависи подобряването на концентрацията и намаляването на вътрешния диалог, който е в основата на изграждане на състоянието на покой и радост в трите фундамента на практиката.

Балансирането на двете полукълба води до балансиране на двата потока енергия – земния и космическия. А балансирането им води до балансиране на емоциите и мислите в човека. Балансираният човек взема винаги най-вярното решение, няма конфликт в себе си и развива ясно съзнание.

10. ДАО ДИШАНЕ, КОНЦЕНТРАЦИЯ И СЪЗЕРЦАНИЕ

КОНЦЕНТРАЦИЯ СПЕКТРЕ
Практика за повишаване на силата на намерението чрез изчистване на съзнанието от умствени и психични шаблони от миналото. След пречистване на ума, балансиране на двете полукълба и зареждане с енергия се постигат трите фундамента. Това води до духовно развитие тук и сега, независимо от Вашата предишна карма. Духовното развитие започва след спиране на вътрешния диалог за най-малко 2 минути. Тогава човек от приемник на чужда воля (това е вътрешният диалог) става излъчвател на собственото си намерение и се превръща в осъзнат автор на собствения си живот и сътворец с Бог.

ДАО ДИШАНЕТО
превръща грубата енергия Чи, събрана чрез „Дървото на живота” във фината енергия Шън, нужна за духовното развитие на човека. Тази практика е основаната разлика между СВАРГА и ДАО СВАРГА. Накрая завършваме с „Концентрация СПЕКТРЕ” за изчистване на всички печати, натрупани в съзнанието или практиката „Наблюдаване на вътрешното – съзерцание”, която също изчиства печатите в съзнанието и прави съзнанието чисто. Редуването на двете практики – „Концентрация” и „Съзерцание” – води съзнанието до целта, а именно влизане в изменени състояния на съзнанието – Тригчо, просветление или НЕМЕДИТАЦИЯ, което е основна цел на духовното развитие. Няма практика НЕМЕДИТАЦИЯ, тя просто се случва от само себе си, когато човек е готов. И така човекът се завръща в изначалното си състояние на трите фундамента – сърдечна радост, покой и блаженство, като същевременно продължава да живее във физическия свят и да действа с ясно съзнание в него.

Преди да започнем практика е добре да разберем:

  • 1. Материалният свят е духовният свят. Материалното тяло е изградено от духовна материя и то трябва да се просветли като стане светлинно. Със светлинното тяло човек може да срещне Бог като равен нему и да общува естествено, така като ние сега общуваме помежду си. Тогава човек изпълнява смисъла, заложен в творението от Създателя. Дух = Материя.
  • 2. Всичко в твоя живот зависи само от теб! Няма значение твоя предишен опит и карма, успееш ли да влезеш в СЕГА, ти си просветлен и завършен,, независим от всякакви външни фактори. Всичко е в твои ръце и само ти предизвикваш това, което се случва с теб. Само ти можеш да си причината да не се развиваш. Ти си сътворец на Бог СЕГА!
  • 3. С ДАО СВАРГА можеш да се развиеш цялостно – дух, душа и тяло и да постигнеш трите просветления – на духа, душата и тялото. Много хора практикуват духовни практики и се развиват едностранно, т.е. само в духа. Те и да постигнат просветление на духа, пак се прераждат, за да постигнат и дигите два вида просветление – на душата и тялото.
  • 4. Естественото хранене на човека определя неговото вибрационно ниво – сборът от енергийното и духовното ниво. Промяна може да настъпи не като се правят специални диети, а като се вдигне вибрационното ниво с правилната практика. Тогава храненето се променя по естествен път. Защото „човекът не се храни с това, което яде, а с това, което усвоява,“ както казва Дмитрий Лапшинов. Може да се храним правилно, само със сурови плодове, но организмът да не може да ги усвоява и тогава тази храна е вредна за човека. Вибрационно ниво = Естествено хранене.

ДАО СВАРГА и СВАРГА

Сравнение на практиките
ДАО СВАРГА СВАРГА
Разгрявка Разгрявка
Лад Живота
CO2 Завишаване
Очистително Дишане
Лад Живота
CO2 Завишаване
Очистително Дишане
Дървото на Живота Дървото на Живота
(Само при лечение) Небето и Луната,
Самопроизволен
Поток на Енергията
Свещ / Челна Стойка Свещ
Сварожич Обемно Запечатване
Концентрация Спектре Концентрация Спектре
Сензитивен Тренинг (Учи се отделно)
Дао Дишане, Концентрация и Съзерцание (Няма)

Основната разлика между ДАО и СВАРГА е практиката ДАО ДИШАНЕ И СЪЗЕРЦАНИЕ. Тази практика е много важна, за да се превърне грубата енергия Чи във фината енергия Шън. Това е важно за духовното развитие.

Има два потока - земен и космически. Земният дава спокойствие и магнетизъм. Космическият дава енергия и сила. Когато тази енергия е в повече, тя се превръща в напрежение – изживява се като депресивни състояния, болки и стрес с нарушения в съня. За да не се случи това, е добре практиката да балансира двата потока. В СВАРГА има превес на космическия поток и това води до големи кризи след около няколко месеца практика. Нужни са най-малко от 1 до 3 месеца, а при някои по-напреднали кризите ще се появят след шестия месец. Това не са кризи на чистка, които са полезни за развитието, а са безсмислени кризи на неправилна практика. Те не водят до развитие, а забавят процеса и карат 90% от практикуващите да се откажат от практиката.

За да се избегне този неудобен момент, под влияние на моя земен учител добавих в практиката ДАО ДИШАНЕ и други елементи от ДАО ЦИ ГУН в началото на практиката. Също така създадох практиката ДАО КОСМОС за възстановяване на баланса на двата потока и добро заземяване.

Други разлики:

  • В разгрявката на ДАО СВАРГА има елементи от ДАО ЦИ ГУН за омекотяване и заземяване чрез активиране на земния поток.
  • Практиките НЕБЕТО И ЛЪНАТА и САМОПРОИЗВОЛЕН ПОТОК НА ЕНЕРГИЯТА се практикуват в ДАО СВАРГА, само когато има нужда от лечение пак по същата причина. Те много силно активират космическия поток и водят до по-дълбоки от смисленото нива на кризи.
  • В ДАО СВАРГА се използва СВАРОЖИЧ, защото той замества по мек начин НЕБЕТО И ЛУНАТА. Така отново пазим стабилния баланс на енергиите.
  • В ДАО СВАРГА са включени елементи от СЕНЗИТИВЕН ТРЕНИНГ, защото той е много важен за балансиране на двата потока. Който има балансирани две полукълба, има и балансирани два потока и съответно е балансиран между емоции и ум. Така тази практика от Дмитрий Лапшинов е неразривно свързана с общата практика.
  • В ДАО СВАРГА е добавена и ЧЕЛНА СТОЙКА, но само за напреднали! Тя е в стил желязната ризница и дава завишаване на външната сила и същевременно духовно развитие. Така в ДАО СВАРГА има и елементи от желязната ризница, но тя не се практикува цялостно, защото е практика само за напреднали. Може да е опасна, ако завихри много енергия в главата, защото работи предимно с космическия поток.

Така използвам творчески елементи от практиката на Дмитрий Лапшинов и Дао Ци Гун, но по един нов начин и получавам практика, която е по-универсална, по-бърза за развитие и най-вече по-безопасна!

Практиката ДАО СВАЛГА е съобразена и с географското местоположение на България, която за разлика от Русия е по-на юг, което означава че заземяването трябва да е по-силно, а практиката е по-мека.

ЗАЩО ПРЕПОДАВАМ ДАО СВАРГА, А НЕ СВАРГА?

За да имаме баланс в развитието си, е нужно да работим в баланс с двата потока - земния и космическия. В СВАРГА доминира работата с Космическия поток. Това води до бързо развитие, но чистките лесно се превръщат в кризи и СВАРГА не е подходяща за начинаещи.

Да разгледаме методите на заземяване в СВАРГА. Дмитрий Лапшинов твърди, че на всяко ниво на СВАРГА - дух, тяло, енергия и душа - има метод за заземяване. Това е така, но методите са слаби.

1. ЗАЗЕМЯВАНЕ НА НИВО ДУХ

На ново дух методът за заземяване в СВАРГА е практиката ТРИТЕ ФУНДАМЕНТА. Но защо тя не е много добра за заземяване?

1. Тя използва концентрация в две точки за успокояване, като едната се намира в главата, а другата е в корема. При внимание в главата се активира Космическия поток и ефектът на заземяване е възможен само за напреднали.

2. Дишането, което се използва, е рязко вдишване и плавно издишване (Дишането на Сокола. Според Дмитрий Лапшинов то успокоява, но всеки може да изпробва това вдишване. Ясно се отчита, че при рязкото вдишване пулсът се вдига и се активира Космическият поток. След това, при бавното издишване се активира Земният поток, но балансът не може да се установи и Космическият доминира.

Същата практика в ДАО СВАРГА се прави с ДАО ДИШАНЕ - бавно коремно дишане с внимание само в точката в корема. Опитайте сами и ще видите резултата - независимо от Вашето ниво, ще активирате Земния поток и ще се заземите стабилно. Ще влезете в покой.

2. ЗАЗЕМАВАНЕ НА НИВО ТЯЛО

На ниво тяло методът на заземяване в СВАРГА е практиката ЛАД ЖИВОТА.

Тази практика заземява, защото насочва вниманието към корема раздвижва лимфната течност и вдига нивото на СО2. Тези три неща извеждат отровите от организма и водят до успокояване. И този механизъм на заземяване в СВАРГА е най-добрият. Поздрави, Дима!

Във втората част на практиката ЛАД ЖИВОТА имаме практика с дишане „капалабати”, което представлява рязко вдишване и издишване, последвано от вакуум при издишване за завишаване на нивото на СО2, което от своя страна води до успокояване.

Тук отново се преминава през процес на активиране чрез „капалабати”, който е последван от успокояване и в крайна сметка, практика ЛАД ЖИВОТА работи само при по-напреднали със задържане на дишането над 30 - 45 сек.

Методът на заземяване на тялото в ДАО СВАРГА е класически упражнения от ДАО ЦИ ГУН, които имат доказано заземяващ ефект, независимо от Вашето ниво на задържане на дишането. Тези практики преподавам в лечебната система ДАО КОСМОС.

3. ЗАЗЕМЯВАНЕ НА НИВО ЕНЕРГИЯ

Методът на заземяване на ниво енергия в СВАРГА е практиката ДЪРВОТО НА ЖИВОТА на първа сфера и ЛУНАТА И НЕБЕТО. Дмитрий Лапшинов твърди, че тези практики са достатъчни за активиране на Земния поток, ако приложим тайните ключове.

Моят опит потвърждава това, но практиката ДЪРВОТО НА ЖИВОТА дава груба енергия ЧИ, а тя не може да заземява така добре, както фината енергия ШЪН, която в ДАО СВАРГА се получава с ДАО ДИШАНЕ И СЪЗЕРЦАНИЕ. Така заредената от ДЪРВОТО НА ЖИВОТА енергия ЧИ се превръща в духовната енергия ШЪН и човек се успокоява, независимо от нивото си.

Практиките НЕБЕТО И ЛУНАТА раздвижват енергията в човека и водят до чистка, а не до покой. В ДАО СВАРГА използваме за балансиране на Земния и Космическия поток най-семплата практика в Ци Гун ТОПКАТА.

Тук отново имаме метод на заземяване в СВАРГА, който работи само за напреднали (хора с изчистени енергийни канали), а в ДАО СВАРГА имаме универсален метод за всички.

4. ЗАЗЕМЯВАНЕ НА НИВО ДУША

В СВАРГА на ниво душа Дмитрий Лапшинов дава метода КОНЦЕНТРАЦИЯ СПЕКТРЕ с изтегляне на сферата към нас за заземяващ ефект. Това е най-слабият метод за заземяване в системата СВАРГА, защото работи само за хора с изчистен ум, които могат да видят ясно изтеглянето на сферата към себе си. При останалите се получава вдигане на енергията в главата, което активира Космическия поток и заземяването се губи.

В ДАО СВАРГА на това ниво отново се използва методът ДАО ДИШАНЕ И КОНЦЕНТРАЦИЯ. Той е универсален, достъпен за всички и, както се убеди от нашата обща практика самият Дмитрий Лапшинов, този метод е „класен”.

Ето как в ДАО СВАРГА имаме лесни и сигурни методи за заземяване, които работят за всички без изключение.

В космическия поток СВАРГА е отлична комбинация от практики, а в съчетание с ДАО се получава една по-добра практика, която нарекох ДАО СВАРГА и която преподавам в България.

Събираме дарения за развитието на практиката. Целта е да я направим достъпна и разбираема за всички, защото тя лекува без лекарства и развива духа без усилие, води до покой, хармония и сила в нас. Прави ни независими от външния свят. Ако сте доволни от практиката и искате да допринесете за нейното развитие и разпространение, можете да направите своето дарение ТУК. Благодарим Ви!

ВЪВЕДЕНИЕ

Космическо Съзнание е практика за цялостно развитие на човека в трите му основни направления - дух, душа и тяло. Ако се развиваме само в духовен аспект и пренебрегнем тялото сме едностранно развити и ще страдаме докато осъзнаем, че ние сме духовни същества и тялото също е духовно.

Практиката развива едновременно трите направления и води до:
1. Просветление на тялото - изграждане на светлинното тяло.
2. Просветление на душата - връзка със Свръх-Аза.
3. Просветление на духа - връзка с Бог

Практиката е базирана на руската практика СВАРГА но е трансформирана творчески въз основа на опита на Аз Съм Сега и е настроена за нашите географски ширини като е омекотена с ДАО Ци Гун.

ПОКОЙ

Покоят е основна цел в практиката и едва след постигане на спиране на вътрешния диалог над 2 мин. започва истинското духовно развитие на човека. Всяко от 3-те основни упражнения в практиката - праняма, дървото и медитацията имат дълбок ефект само след постигане на спиране на вътрешния диалог.

Покоят е това, което остава след Самадхи. Покоят е истинската опора в нас. Защото всичко външно се мени, а покоят в нас може да остане с нас завинаги, когато се пречистим и заредим с енергия.

Има два вида практики - заземяващи и активиращи. Заземяващи са, когато вниманието е под пъпа. Активиращи - когато вниманието е над пъпа.

КЪДЕ СЕ ПРАКТИКУВАТ КОСМИЧЕСКО СЪЗНАНИЕ И ДАО КОСМОС?

Само практиката променя!

ВАРНА
Фондация "ЦЕНТЪР ХАРМОНИЯ" гр. Варна
ул. Студентска 1А
Телефон: 0 888 79 75 41
ЧЕТВЪРТЪК ОТ 19.00 Ч.
ВХОД: 30 лв.

ПЕРСОНАЛЕН КУРС
12 часа - Дарение 500 лв.
3 часа - Дарение 200 лв.

БУРГАС
Холистичен Център "МАГНОЛИЯ"
Ул. Цар Петър 17 ет. 3
Телефон: 0877 111 903
Един път месечно
ВХОД: 40 лв.

СОФИЯ
Йога Мандала, гр. София
бул. "Мария Луиза" 58, ет. 4, 5, 6
Телефон: 0894 488 809
Имейл: info@yogamandala.net
Два пъти месечно
ВХОД: 50 лв.

ПОДГОТОВКА СВАРГА

44 - 108 дена всеки ден! svarga

ВЪВЕДЕНИЕ

ТРИТЕ ФУНДАМЕНТА

РАЗГРЯВКА

СЕНЗИТИВЕН ТРЕНИНГ

ПРЕЧИСТВАЩО ДИШАНЕ

ЗАДЪРЖАНЕ - 1 мин.

Сайта на СВАРГА : svarga.online/main