<

КОСМИЧЕСКО СЪЗНАНИЕ

ДАО СВАРГА

WWW.AZSAMSEGA.COM

АВТОРСКА ПРАКТИКА НА НИК СЕГА

КОСМИЧЕСКО СЪЗНАНИЕ
ДАО СВАРГА


Силата на СВАРГА и мекотата на ДАО
в една практика за хармонично развитие

10 ВИДЕО ПРАКТИКИ

Комплекс Душа(Свръх Аз)

1. ТРИТЕ ФУНДАМЕНТА

Сърдечната радост, дълбокия умствен покой и блаженство са основната цел на практиката. Това е състоянието на трите фундамента. Който ги има не е нужно да практикува защото е постигнал целта.
Трите фундамента са:

- Изправена осанка на тялото

- Релакс на тялото и ума

- Усмивка и блаженство на душата

Събираме дарения за развитието на практиката. Целта е да я направим достъпна и разбираема за всички, защото тя лекува без лекарства и развива духа без усилие, води до покой, хармония и сила в нас. Прави ни независими от външния свят. Ако сте доволни от практиката и искате да допринесете за нейното развитие и разпространение, можете да направите своето дарение ТУК. Благодарим Ви!

Комплекс Тяло (Физическо)

Комплексът лекува, стабилизира и развива физическото тяло, за да може да преминава лесно енергията Ци. На физическото тяло трябва да се гледа правилно, ако искаме да имаме духовно развитие. Защото древните още са казали "Здрав дух в здраво тяло" и това не е случайно.

Първо, ако нямаме здраво тяло, не можем да се развиваме духовно, защото вниманието и енергията ни отиват в болката на тялото.

Второ, от езотерична гледна точка физическото тяло в действителност не е физическо, а е енергийна проекция на духа и ако то не е добре и духът страда.

Трето, целта на духовното развитие не е напускане на физическото тяло и развитие само на духа, а е развитие на физическото тяло до духовно - светлинно тяло - или с други думи казано, одухотворяване на физическото тяло от духа. Това е просветлението на тялото. Имаме три вида просветление – на тялото, на душата и на духа. Ако пренебрегнем едното, се прераждаме отново докато разберем истината.

Изкачването на Еверест е духовно постижение. Много по-духовни хора не се занимават с духовни науки, защото са развити духовно и прилагат знанията в живота.

Комплексът е подбран специално, за да:
1. Балансира физическата стойка, развивайки опорно-двигателния апарат на човека. От правилната стойка зависи доброто преминаване на енергията Ци.
2. Лекува и поддържа двете основни места, отговарящи за здравето на човека - корема и гръбнака.
3. Балансира и успокоява наличната енергия Ци в човека. Води до спокойствие и стабилност на психиката.
4. Лекува и стабилизира физическото тяло в съчетание с другите два комплекса.

Така комплексът "Тяло" подготвя човека за следващия комплекс, "Енергия".

ПРАКТИКИ

2. Загрявка - здрав врат и гръбнак
3. Очистително Дишане

4. Лад Живота (CO2 Завишаване)
5. Алтернативно и Духовно Дишане

2. ЗАГРЯВКА

Здравето на човека зависи от здравето на гръбначния стълб и корема. Практиката започва от физическото здраве за да достигнем до духовното здраве защото смисълът на духовното развитие е в одухотворяването на материята. Ние се намираме сега в духовния свят и развивайки тялото си ние развиваме духовното в нас.

В загрявката са включени упражнения който раздвижват всички стави, мускули и сухожилия в човека. Загрявката е направена от майстора на праната и бойните изкуства Дмитрий Лапшинов и всеки компонент от нея е важен. Има 3 правила за изпълняването и:
1. Заучаване на физическите движения
2. Визуализация на движенията
3. Наслаждение от движения

🎥 Подробен филм за практиката РАЗГРЯВКА - Основи на КОСМИЧЕСКО СЪЗНАНИЕ (Виж тук в YouTube)

3. ОЧИСТИТЕЛНО ДИШАНЕ

Преди да започнем Пранаяма е нужно да прочистим енергийните си канали. Пранаяма започва с пречистващи практики като Очистително дишане. Следват зареждащи практики като Алтернативно дишане и накрая са духовните практики като Дишането на змията - бавно и плавно дълбоко дишане, задържане и бавно и плавно издишване и задържане.

Ако не сме минали успешно предишния етап, не е добре да практикуваме следващия.

🎥 Подробен филм за практиката ОЧИСТИТЕЛНО ДИШАНЕ - Основи на КОСМИЧЕСКО СЪЗНАНИЕ (Виж тук в YouTube)

4. ЛАД ЖИВОТА

От здравето на корема зависи здравето на човека. Това е втория важен елемент в човешкото здраве. Практиката Лад Живота на Дмитрий Лапшинов е взаимствана от йога но е предназначена за начинаещи е е напълно безопасна за разлика от Наули в йога.

С практиката Лад Живота се стимулират безопасно всички вътрешни органи и се масажират нежно червата които са втория мозък на човека и са много важни за здравето.

Здравето на човека зависи и от здравето на очите. В практиката има упражнения Ци Гун за Очи (Повече информация ТУК), които са добавка подобна на Желязната ризница.

🎥 Подробен филм за практиката ЛАД ЖИВОТА - Основи на КОСМИЧЕСКО СЪЗНАНИЕ (Виж тук в YouTube)

CO2 ЗАВИШАВАНЕ

От нивото на СО2 зависи здравето на човека. Колкото е по-голямо нивото на СО2 в кръвта, толкова е по-здрав човекът. При задържане на дишането над 5 мин. човек става неуязвим и за радиацията от термоядрена бомба. При задържане над 3 мин. човек става праноед и не яде повече храна. При задържане над 1 мин. човек става здрав и не боледува повече.

Практиката се прави без усилие в задържането не повече от три, пет или десет пъти за 24 часа. Напредъкът е много бавен и зависи от pH-то на организма. Колкото сме по-чисти, толкова повече задържаме след издишване и живеем с по-малко кислород.

СО2 завишаване - задържане на дишането след издишване - 60 сек. Когато се научите да задържате въздуха 60 сек. след вдишване, започвате да тренирате задържане 60 сек. след издишване. Когато вече можете да задържате 60 сек. след въздухаишване, направо започвате със задържане след издишване и увеличавате времето... Дишате така 10 пъти с почивка до 1 минута между дишанията.

Упражнението повишава нивото на СО2 в организма и предпазва от всички болести, защото кръвта става алкална и човек сам се отказва от вредните храни без усилие.

🎥 Подробен филм за практиката СО2 ЗАВИШАВАНЕ - Основи на КОСМИЧЕСКО СЪЗНАНИЕ (Виж тук в YouTube)

5. АЛТЕРНАТИВНО ДИШАНЕ | ДУХОВНО ДИШАНЕ

ДУХОВНОТО ДИШАНЕ е основно дишане, в което са включени всички други дишания и което води едновременно до здраве и духовно развитие. Изпълнява се след достигане на задържане на дишането над 1 мин. АЛТЕРНАТИВНОТО ДИШАНЕ е подготвително за ДУХОВНОТО ако не се получава основаната практика.

🎥 Подробен филм за практиката АЛТЕРНАТИВНО и ДУХОВНО ДИШАНЕ - Основи на КОСМИЧЕСКО СЪЗНАНИЕ (Виж тук в YouTube)

Комплекс Енергия

Комплексът "Енергия" зарежда и разпределя енергията в човека правилно. От нивото на енергия зависи духовният напредък на човека, защото колкото е повече енергията, толкова е по-голяма чистотата на човека и възможностите му за избор растат. В този свободен избор той може да избере духовното развитие като своя основна цел в живота и това ще промени гледната му точка, ще стабилизира психиката му и успехът в материалния и духовния свят няма да закъснее. Обикновено първият резултат проличава след 6 месеца редовна практика.

ПРАКТИКИ

6. Дървото на Живота -зареждане с енергия
7. Йога свещ
8. Сварожич
или Небето и Луната - разпределяне на енергията
и Дишането на Даоса - запечатване на енергията

6. ДЪРВОТО НА ЖИВОТА

Това е основна енергийна практика и ако нямате време за другите практики и правите само Дървото на живота, подобно на СО2 завишаването и асана Свещ от йога Вие ще се развиете цялостно и ще достигнете до праноедство, осъзнаване и духовно и физическо просветление.

Дървото може да се прави и в седнало положение на стол и въпреки че зареждането е по-малко, ефектът от ежедневното му изпълнение е много голям, защото в основата на развитието е енергията. С нарастване на енергията се разширява съзнанието, а това в същност е духовното развитие - Бог има най-разширеното съзнание и осъзнава всичко в един миг. Ние също можем това.

Правете практиката минимум 15 минути всеки ден и скоро ще усетите ефекта от зареждането с прана.

Дървото на живота - зареждане с енергия - 30 мин. и 12 пъти „Небето и Луната”. Това упражнение зарежда с енергия и раздвижва енергията в тялото. Лекува всички болести при повторение 109 пъти на ден на „Небето и Луната”. Колкото повече енергия имаме, толкова по-бързо напредваме. Може да се прави повече от един път на ден. Но е нужно добро заземяване!

🎥 Подробен филм за практиката ДЪРВОТО НА ЖИВОТА - Основи на КОСМИЧЕСКО СЪЗНАНИЕ (Виж тук в YouTube)

7. ЙОГА СВЕЩ

Златната асана от йога, която стимулира по безопасен начин развитието на пинеалната жлеза (третото око). Развитието на тази жлеза води до общо развитие на човека. Комбинацията на йога свещ с енергийна практика дава много добър ефект върху развитието. Системата Космическо съзнание е комбинация от златните практики на Ци Гун и йога. Това са най-важните практики в много традиции за саморазвитие. В СВАРГА Дмитрий Лапшинов е намерил общото между 5 традиции,които е изследвал добре и е създал уникална система за саморазвитие, на която е базирана практиката Космическо съзнание.

Ако не можете да правите йога свещ е достатъчно да правите полусвещ или да си вдигате краката по-високо от таза, подпрени на стената. Тазът да е по-високо от главата и така да стойте докато Ви е комфортно. Ако достигнете 3.5 часа на ден в рамките на 10 години само с тази асана може да се постигне пълно духовно развитие. Но е нужно голямо заземяване!

🎥 Подробен филм за практиката ЙОГА СВЕЩ- Основи на КОСМИЧЕСКО СЪЗНАНИЕ (Виж тук в YouTube)

8.1 СВАРОЖИЧ

Основана енергоразпределителна практика в ДАО СВАРГА която стимулира пречистването, изцелението и духовното развитие чрез раздвижване на събраната енергия от Дървото на Живота.

СВАРОЖИЧ замества практиките НЕБЕТО, ЛУНАТА И ОБЕМНО ЗАПЕЧАТВАНЕ. То е по-меко защото работи по духовния канал и прави голямата космическа орбита. Ако правим СВАРОЖИЧ не правим НЕБЕТО, ЛУНАТА И ОБЕМНО ЗАПЕЧАТВАНЕ. НЕБЕТО И ЛУНАТА са по-подходящи за лечение а СВАРОЖИЧ за духовно развитие.

8.2 НЕБЕТО И ЛУНАТА

След като заредим с Дървото на живота е добре да раздвижим енергията по тялото. Това ще доведе до излекуване на много болести и ускорено развитие на личността.

Правете упражнението по 12 - 18 пъти за здраве, 24 пъти при проблеми, 36 - 49 пъти при лечение 72 - 96 - 108 пъти според Вашето вътрешно усещане и нужда. С 12 повторения се активира практиката. С 36 пъти започва лечение на много болести. С 108 повторения скоро се постига просветление.

Всички практики трябва да се правят в зоната на комфорта и да не прекалява. Енергийна практика се прави, само когато сме спокойни и имаме желание за това. Нужно е дълбоко отпускане, за да протече енергията Ци, която е много нежна, но изключително силна и полезна за човека.

🎥 Подробен филм за практиката НЕБЕТО И ЛУНАТА - Основи на КОСМИЧЕСКО СЪЗНАНИЕ (Виж тук в YouTube)

8.2 ОБЕМНО ЗАПЕЧАТВАНЕ

Всяка енергийна практика завършва със запечатване на енергията в нас - в корема ни, където е нашият енергиен резервоар. След като сме заредили, имаме едно малко запечатване с въртене на ръцете пред корема, следва раздвижване на енергията с „Небето и Луната” и накрая е обемното запечатване и раздвижване на енергията с Дишането на Да осите.

Упражнението е малко по-сложно, но с многократно гледане на видеопрактиката се разбира и действа много добре. Повторения в зоната на комфорта– 12, 18, 24, 36, 49, 72, 96 или 108 пъти. Това упражнение балансира и успокоява, когато се направи правилно и спокойно. Пулсът пада под 42.

🎥 Подробен филм за практиката ОБЕМНО ЗАПЕЧАТВАНЕ - Основи на КОСМИЧЕСКО СЪЗНАНИЕ (Виж тук в YouTube)

Комплекс Дух

Комплексът „Дух” е насочен към духовното развитие на човека и баланса на енергията, заредена от комплекса "Енергия", в него. Така трите комплекса са неразривно свързани и един без друг не дават ефекта на комбинацията от трите. И трите трябва да се правят всеки ден, може и в съкратен вариант по 10 минути всеки, но не трябва да се пропуска нито един ден. Един пропуснат ден се равнява на една седмица връщане назад. Това се обяснява с 24-часовия ритъм на природата.

Комплексът "Дух" активира по естествен начин духовните сили на човека без да се използват насилващи енергията техники. Комплексът стимулира мигновеното просветление и активира златния зародиш на духа в човека. Концентрацията плавно преминава в зареждане на духовния канал с фина прана и медитация...

ПРАКТИКИ

9. Сензитивен Тренинг - баланс на полукълбата на мозъка
10. Дао Дишане, Концентрация и Съзерцание

9. СЕНЗИТИВ

Това е още една много важна добавка за практиката заимствана от СВАРГА. Сензитив балансира двете полукълба на мозъка. От баланса на полукълбата зависи нивото на вътрешния диалог. Колкото е по-малък вътрешният диалог, толкова сме по балансирани.

Сензитив активира пинеалната жлеза по начин, водещ до баланс на полукълбата. Възможни са леки дискомфортни състояния в процеса на развитие. Те са предизвикани от енергията, която работи в нас и балансира.

Има много упражнения за Сензитив, но това, което показвам, е най-важното от всички. Правите го по 10 пъти всеки ден за активиране на процеса и до 50 пъти за пълното му ниво. Практиката активира пинеалната жлеза в главата (така започва балансиране на двете полукълба) но е задължително да се заземява с ДАО дишане към корема след нея!

🎥 Подробен филм за практиката СЕНЗИТИВ - Основи на КОСМИЧЕСКО СЪЗНАНИЕ (Виж тук в YouTube)

10. ДАО ДИШАНЕ, КОНЦЕНТРАЦИЯ И СЪЗЕРЦАНИЕ

ДАО ДИШАНЕТО превръща грубата енергия Чи, събрана от Дървото на Живота, във фината енергия Шън, нужна за духовното развитие на човека. Тази практика е основаната разлика между СВАРГА и ДАО СВАРГА. Накрая завършваме с концентрация СПЕКТРЕ за изчистване на всички печати натрупани в съзнанието или практиката Наблюдаване на Вътрешното – Съзерцание която също изчиства печатите и прави съзнанието чисто. Редуването на двете практики – Концентрация и Съзерцание водят съзнанието до целта – влизане в изменени състояния на съзнанието – Тригчо, просветление или НЕМЕДИТАЦИЯ което е основан цел на духовното развитие. Няма практика НЕМЕДИТАЦИЯ тя просто се случва от самосебе си когато човек е готов. И така човека се завръща в изначалното си състояние на Трите Фундамента – сърдечна радост, покой и блаженство като същевременно продължава да живее във физическия свят и да действа с ясното съзнание в него.

КОНЦЕНТРАЦИЯ СПЕКТРЕ
Практика за повишаване на силата на намерението чрез изчистване на съзнанието от умствени и психични шаблони от миналото. След пречистване на ума, балансиране на двете полукълба и зареждане с енергия се постигат Трите Фундамента. Това води до духовно развитие тук и сега, независимо от Вашата минала карма. Духовното развитие започва след спиране на вътрешния диалог за най-малко 2 минути. Тогава човек от приемник на чужда воля (това е вътрешният диалог) става излъчвател на собственото си намерение и се превръща в осъзнат автор на собствения си живот и сътворец с Бог. Можете да свалите файл със СПЕКТРЕ за разпечатване от ТУК.

🎥 Подробен филм за практиката КОНЦЕНТРАЦИЯ СПЕКТРЕ (Виж тук в YouTube)

За повече информация заповядайте на практиката!