<

КОСМИЧЕСКО СЪЗНАНИЕ

WWW.AZSAMSEGA.COM

АВТОРСКА ПРАКТИКА НА НИК СЕГА

С А Н Т   М А Т

- САНТ МАТ Е СЕКТА, СВЪРЗАНА С ИЗВЪНЗЕМНИ (предположение)

- НЕПРАВИЛНА МЕДИТАЦИЯ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛИТЕ (без заземяване)

- ЕГРЕГОРЪТ НА СЕКТАТА КРАДЕ ЕНЕРГИЯ ОТ ПОСЛЕДОВАТЕЛИТЕ

- САНТ МАТ НЕ Е НАУКА ЗА ДУШАТА (както твърди учението) ^9

- УЧИТЕЛЯТ НЕ Е СЪВЪРШЕН (както казва той самият за себе си) ^9

- НЕПРОМЕНЛИВОТО УЧЕНИЕ НАПРАВИ ТРИ ВЕРСИИ НА ФИЛОСОФИЯТА СИ ^10

+ Не отричам възможността за успех в медитацията Сант Мат при определени вътрешни опитности от предни животи и добро заземяване. Но и тогава срещата с лъчистата форма на учителя вътре остава под съмнение... След напредък в практиката е възможна ориентация към Свръх-Аза и успех в медитацията. Това по-скоро би било изключение от правилото защото...

Медитацията Сант Мат има основни противоречия спрямо традиционната ЙОГА и ДАО практика. Всичко е в Божията воля. В тази статия смирено пред Неговото величие ще споделя за моя НЕ УСПЕШЕН опит с медитацията Сант Мат. За да съм от полза на другите...

ПОЛОЖИТЕЛНИ СТРАНИ:
 • Разкрива най-великата духовна истината, че Бог е в нас и няма нужда да го търсим в църквите, ритуалите, книгите или навън от нас.
 • Разкрива великата истина, че негативната сила Кал (Дяволът) е създала тази Вселена с всичките й фини нива и че Бог е отвъд тази илюзорна Вселена.
 • Разкрива великата истина, че пътят към Бог минава през приемане и почитане на цялото творение. Без конфликт - с любов и отдаденост по пътя.
 • Разкрива пътя към Бог - звуково-светлиния енергиен поток вътре в нас.
 • Разкрива истината, че този поток е във всеки един от нас и независимо от вяра, философия и религия, интелект и образование и че всеки може да постигне Бог през този поток на живота.
 • Разкрива истината, че концентрацията в третото око е портала към този енергиен поток.
 • Дава конкретна медитативна техника за навлизане навътре към Бог.
 • Обещава вътрешна подкрепа от учителя на всеки ученик, влязъл навътре.
 • Учи последователите си на смирение, търпение и постоянство в медитацията.
 • Учи последователите си да бъдат добри и честни хора, да имат добри семейства и да живеят не в манастири а в обществото.
 • Умни и интелигентни последователи и добри приятели.
 • Не отричам възможността за успех в този вид медитация при определени вътрешни опитности от предни животи, добро заземяване и благоприятни други обстоятелства, но в метода има много основни противоречия спрямо традиционната йога и Дао.

ОТРИЦАТЕЛНИ СТРАНИ:
 • Не казва на последователите си, че е нужно заземяване при медитация в третото око. Това води до психични проблеми незаземените последователи.
 • Не казва на последователите си, че във всеки един от нас има Свръх-Аз и когато го осъзнаем, ставаме силни и независими от външен учител.
 • Предлага посредник към Бог - учителя. Така той като всеки посредник взема комисионна - енергия от последователите. От посредничество има нужда слабия и страхлив човек. Балансирания, заземен и захранил материалните тела правилно човек става силен, смел и независим. Разбира, че няма нужда от посредник до Бог.
 • Не разрешава на последователите да си говорят за духовното развитие с лъжовното обяснение, че така се губят духовните резултати.
 • Приема дарения от последователите в големи размери, като ги лъже, подобно на Римокатолическата църква, че така изкупуват греховете си.
 • Учителят Гуриндер Синг направи три кардинални промени във философията на Сант Мат за последните 5 години. За едно учение, което твърди, че знае вечната истина, това е пародия.
 • Учителят учи, че е достатъчно да се живее с три ката дрехи, подслон, легло и малко храна, а в същото време е милионер с над 2500 долара.
 • Учителят според класическите текстове на Сант Мат е самият Бог, слязъл на земята, но новата философия на Гуриндер Синг е, че учителят е човек като нас и е само инструктор. Така той си измива ръцете и казва, че няма да дойде да посреща учениците си след смъртта им и няма да се появява на всеки вътре.
 • Не познавам последовател, на който да му се е явил Учителя Гуриндер вътре. Но има такива, който твърдят, че са го виждали, но това се оказват собствени халюциногенни видения от маниакална вяра, които водят до депресия.
 • Неосъзнаващи фанатичната си вяра последователи въпреки липсата на резултати.
 • Заблудени последователи, чуващи звука или виждащи начални светлини ефекти в следствие отваряне на третото око и отдавайки това на учението. Но това се получава при всеки практикуващ сериозно медитация, защото потокът съществува, но учителят го няма...
 • Отчаяни, депресирани последователи, чакащи помощта на учителя и вярващи сляпо в неговата абсолютна божественост, която той самият отрече наскоро...
 • Липса на алтернатива в живота и страх да се предприеме нещо ново.

Аз знам какво е този страх и го преодолях, откривайки вътрешните си сили!
Вие преценете сами какво е Сант Мат...

Сант Мат

САНТ МАТ ^1 Е ПРЕКРАСНО УЧЕНИЕ, защото разкрива великата тайна, че във всеки един от нас има директен енергиен поток от звук и светлина до Бог. Този поток е НАВЪТРЕ в нас. Това е най-голямата духовна истина, до която съм стигнал и която може да ни спести много прераждания и да ни доведе до ПРОСВЕТЛЕНИЕ. Готов съм да приема веднага друга истина ако е по-мъдра!

За тази духовна истина пише в Евангелие на Мира от Есеите ^13, четвърта книга, Учението на избраните: „Влезте в свещените потоци – същият този живот, този звук и тази светлина, от които сте родени – за да достигнете царството на Небесния Отец и да станете едно с Него.” Но там се казва и това, че е нужно заземяване, което се прескача в Сант Мат. "Докоснете стръковете трева и почувствайте как ангелът на Силата влиза във върховете на пръстите ви, тече нагоре по тялото Ви и Ви разтърсва докато потреперите от удивление и благоговение." Пише за двата енергийни потока - единия от Майката-Земя и другия - от Небесния Баща, които трябва да се слеят осъзнато в човека, за да може той да достигне Бог.

Зад една прекрасна истина, а именно звуко-светлинния поток до Бог, се крие поредната секта. Медитацията с "Петте имена" САМО в третото око БЕЗ ЗАЗЕМЯВАНЕ ^2 води до изтощение, слабост, страх,отчаяние от материалния живот и зависимост от учителя. Възможни са халюциногенни преживявания от фанатичната вяра на ученика в нереални неща, изчерпващи енергията на последователя до край. Описани от Александър Дворкин ^3

Всичко това води незаземения последовател до депресия. А заземеният остава психически здрав, но без резултати в медитацията и пропилява живота си в безсмислени очаквания и надежди за илюзорното бъдеще, създадено от егрегора на СЕКТАТА САНТ МАТ

Решението е заземяване,развиване на собствените енергийни, психически и физически сили. ^4 Разбирането, че Бог е в нас и той ни помага пряко, без външен посредник - чрез нашия свръх-аз - когато ние полагаме усилия. Това не се казва на учениците и свръх-азът на последователя се замества с посредничеството на учителя, за да останат те слаби и зависими от егрегора на Сант Мат. Така учението краде енергия от последователите си.

Заземеният ученик става силен, знаещ и независим от учителите, защото разбира, че няма посредник между човек и Бог и че всеки, представящ се за посредник, е егрегорий. Може да има съвети от учител, но не и от посредник! Всеки човек има свръх-аз, който може да го заведе до Бог, затова първо е себепознанието, а после идва познанието на Бог!

1. СВЕТЛИНА ВЪРХУ САНТ МАТ ^5

Велика истина 90% и една малка лъжа 10%, която те прави слаб.
Медитация

“Медитация без заземяване води до слабост,обърканост и психични проблеми.” Класическа йога

На 3 години знаех всичко за живота. Нямах въпроси.Бях блажен. На 16 години, когато започнах да мисля, се обърках и се замислих за смисъла на живота. Установих, че в този свят има нещо нередно – ядем и спим, за да живеем... На 20 години след философски размисли и четене на много книги разбрах, че смисълът на човешкия живот е в духовното усъвършенстване. Това усъвършенстване може да приближи човек до Бог. Както е писано в Кабала, ние сме точно копие на Бог и можем да станем едно с Него. Описах възгледите си за живота в моята философската книгата “Разбирания”.

На 25 години, след като бях минал през православната църква, протестантската църква, Кришна съзнанието, бялото братство на Петър Дънов и лекциите на Елезарх Хараш, започнах да се занимавам с Хатха йога при Емил Златев. Вследствие на практиката на пранаяма и асана получих частично ОТВАРЯНЕ НА ТРЕТОТО ОКО и имах нужда от вътрешни напътствия, защото когато навлизах във фините светове, не знаех накъде е Бог. Моята цел беше само една – Бог. Тогава научих, че учителите на Сант Мат водели душата на последователя до Бог. Пътят на светците беше учението, в което виждах най-голям смисъл. Не исках да се прераждам повече. Тук тази материална игра ми се виждаше много лесна.Всичко, каквото исках, ставаше лесно. Жени, пари,слава, уважение и влияние,вътрешни опитности, отваряне на третото око – имах всичко. Погледнах по-нависоко...

Посветен съм в Сант Мат, учението на светците Сурат Шабд Йога (Йога на звуковия поток) от 1998 година на Гуриндер Синг. Оттогава започнах да медитирам само с "Петте имена" на Сант Мат с концентрация в третото око и намалих постепенно до спиране на Хатха йога и пранаяма. Астралните ми пътешествия за моя изненада спряха, но през 2008 г. преживях информационни състояния на сатори и връзки със свръх-аза, както разбрах по-късно. От тези преживявания без да искам се появи книгата "АЗ СЪМ СЕГА" (www.azsamsega.com), в която описвам философското значение на моите преживявания и осмислям духовния живот по нов за мен начин

От тогава в мен се зароди един КОНФЛИКТ между някои неща, писани в литературата за Сант Мат и моя личен опит. Бях поразен и леко притеснен. Много години не смеех да си призная, но когато срещнах и други братя, преживели същото разочарование от Сант Мат, реших да споделя моя опит ида разкрия голямата ЗАБЛУДА в медитацията Сант Мат, която води до липса на резултати сред последователите, до изтощение, психични проблеми, физически болести, бедност и нещастие. Повечето последователи на Сант Мат изглеждат като депресирани и отчаяни от живота хора, мечтаещи единствено за това учителят да ги прибере..

Смелост ми даде и моржуването, гледането на слънцето и ходенето в планината, но заземяването с Даоиски Цигун през последните две години беше решаващо. Това заземяване ми даде стабилност на материалния и духовен живот. И сега споделям с Вас..

Сант Мат ни казва къде е порталът към Бог в нас (в ТРЕТОТО ОКО) и препоръчва медитация само в тази чакра с цел постигане на съответното ниво. Сант Мат твърди, че медитацията в по-долните чакри ще ни отведе на съответните по-долни нива. Това е вярно, но е и един голям КАПАН за последователите. По-късно установих, че има разновидности в медитациите. Има влизане и зареждане на чакра

Сант Мат не казва, че е добре да се заредят долните чакри и че има вариант те да се заредят без да се влиза в тях. И след като бъдат заредени с достатъчно енергия, може да се влезе отново в правилното място, тоест в третото око, защото там е нашата душа - БЕЗСМЪРТНАТА ЗЛАТНАТА СФЕРА (свръх-аза). Сант Мат не казва тази важна истина! Премълчава я, като на нейно място поставя учителя, който се явява спасител на “бедната” ни и “невежа”душа. Но като всеки посредник, този също присвоява част от енергията на душата на последователя. Тук е голямата измама, заради която 10 години медитирах неправилно, разболях се от депресия и не можех повече да медитирам с “Петте имена”..

СЕГА ПИТАМ:

1. ЗАЩО Сант Мат пренебрегва извечната истина, приета от Йога и ДАО, че духовното развитие започва от първа чакра и стига до третото око? Защо Сант Мат не казва на последователите си, че първо е нужно да се заземят и после да се възнесат?Възможно ли е да съществува дърво без корен? Дървото без корен е труп и може да се насече за огрев

2. ЗАЩО Сант Мат не споменава истината, че между душата и Бог няма нужда от посредник, а вместо това предлага посредничеството на Сант Мат учителя? Защо не казва истината, че всеки посредник е ЕГРЕГОРИЙ и краде от жизнената енергия на последователя?Напътствия могат да бъдат давани, но от посредник няма нужда! Защо Сант Мат не разкрива тази тънка разлика

3. ЗАЩО Сант Мат забранява на последователите си да коментират помежду си духовните постижения? Защото по този начин Сант Мат спира духовното изследване и защото така се прикрива неуспешната медитация на 95% от последователите. А тя няма как да е успешна, когато се премълчава нуждата от заземяване, а тя няма как да не е позната на учителите на сектата Сант Мат

Познавам стотици последователи, които на въпроса „Виждаш ли учителя вътре?” отговарят с написания в книгите отговор „ Не е редно да се говори за вътрешните преживявания, защото се губи енергия. Така губи и споделилият и чулият отговора. Развива се завист и всичко това пречи на развитието.” Добро прикритие за неудачниците е тази постановка. Едно фалшиво успокоение. Едно потискане на последователя.

Истината е, че тези последователи нямат никакви вътрешни преживявания, защото този, който има вътрешни преживявания, не се страхува да ги сподели в помощ на братята. Той с радост ще говори за пътя, успехите и проблемите. Познавам и подобни братя и именно благодарение на тях сега и аз споделям моето мнение за медитацията Сант Мат

4. ЗАЩО има толкова малка успеваемост в този начин на медитация? Това е поради основната ЗАБЛУДА в Сант Мат: ДА СЕ МЕДИТИРА САМО В ТРЕТОТО ОКО БЕЗ ЗАЗЕМЯВАНЕ!

Медитацията Сант Мат води до психическа неустойчивост на последователите, които нямат заредена първа сфера и не могат да отворят третото си око. А тези, които успеят да го отварят, изчерпват бързо малкия запас от енергия в първа сфера и се де стабилизират психически и физически от изтощение. Те нямат достатъчно сили да навлязат НАВЪТРЕ към свръх-аза. Така последователите остават слаби, уплашени и зависими от учителя. На много вярващи е възможно да се дадат лични халюциногенни гледки, подобни на тези при наркоманите.Има и такива случаи, описани в Интернет. ^3 Но истина ли са те? Получават се халюцинации от наркотици или от липса на заземяване. Реалните, правилно постигнати астрални преживявания не водят до психически проблеми. Лично познавам последователи, които редовно влизат във фините светове и казват, че там учителят никога не се е появявал. Моят опит е същият. Никога не съм виждал учителя. Виждал съм много други неща...

90% от последователите, които познавам, нямат никакви вътрешни опитности. Аз също съм минал по този път, но дългогодишната практика на медитация Сант Мат ми помогна да разбера, че тя не е правилна. Казвам го от личен опит. И не хуля Сант Мат, а благодаря за изпитанието.

5. ЗАЩО учителят на Сант Мат има над 2 последователи? Как е възможно да зареди със сила толкова много души? Исус Христос е имал 12 официални и общо около 70 последователи? Моето обяснение е, че учителя черпи енергия от последователите си и я предоставя на по-напреднали в астралните измерения същества. Имам познати ясновидци, които твърдят, че са видели тези същества от влечугоподобен тип до учителя. Защо да не е възможно това, след като се коментира, че големите религии и духовни учения се контролират от извънземни с цел да се забави духовното развитие и излизането на душите от инкарнационния кръговрат? ^6

СЪВЪРШЕН ЛЕ Е УЧИТЕЛЯТ НА САНТ МАТ?

"Вечни истини" ли говори учението?

Гурендер Синг

1. Класическото учение ^11 казва, че учителят е съвършен и е самият Бог, слязъл тук на земята, за да покаже пътя на учениците към Сач Канд ("чисто духовна" област отвъд творението на Дявола).

2. Класическото учение твърди, че истината е една и от векове не е променяна. В Сант Мат няма и не може да има нищо ново.

НАСКОРО ГУРИНДЕР СИНГ КАЗА ^9 :

1. УЧИТЕЛЯТ НЕ Е СЪВЪРШЕН УЧИТЕЛ. Той е човек, който само показва пътя на ученика. НО класическата литература за Сант Мат твърди, че учителят е съвършен и идва от Сач Канд, за да спаси ученика.

2. УЧИТЕЛЯТ НЯМА ДА ДОЙДЕ ДА ПОСРЕЩНЕ УЧЕНИКА В МОМЕНТА НА СМЪРТТА. Според класическата литература за Сант Мат пише обратното - учителят идва да посрещне душата на последователя в момента на смъртта. Това е една от причините много последователи да следват този път, защото се успокояват, че ако не достигнат Сач Канд в този живот,учителят ще ги поеме след смъртта им и ще ги заведе там. Поредното доказателство, че не трябва да се вярва на обещания...! Всичко, което е, става СЕГА!

3. САЧ КАНД И САТ ПАРУШ НЕ СЪЩЕСТВУВАТ. Те са само нива на съзнанието. Има само ЕДИН навсякъде. В класическата литература за Сант Мат пише, че Сач Канд е първата духовна област отвъд творението на негативната сила Кал. Тя е целта на ученика, а Сат Паруш е върховният Бог.

- Защо изчезна Сач Канд от философията на Сант Мат? - Защо Сат Паруш от многомерен стана едномерен? - Какъв е този голям завой във философията на Сант Мат? - Учителят е станал неоплатонист или будист по-скоро? - Възможно ли е да се промени "вечната истина" за творението, която Сант Мат претендира да знае? - Възможна ли е толкова кардинална промяна в учението? - Какво става със Сант Мат? Това прекрасно учение...!!!

Аз се съмнявам, че Сант Мат знае истината...!?А Вие как мислите?

Тези промени във философията на Сант Мат се говорят от учителя Гуриндер Синг, който печели 254 щатски долара според ^12.

Без коментар...

Отричане

ПИТАМ ПОСЛЕДОВАТЕЛИТЕ НА САНТ МАТ:

Не сте ли се замисляли, че е възможно учителят да е егрегорий и да черпи енергия от последователите вместо да им дава такава? Ако сте влизали навътре, видели ли сте учителя? Знаете ли, че в личният Ви енергиен поток до свръх-аза няма никой освен Вас самите? Там не може да има никой... Знаете ли, че всеки, който виждате във фините светове, е извън Вас?

Помислете и експериментирайте. Сант Мат не е “наука за душата”, както твърди учението. Науката е експеримент и свободен диалог между експериментиращите. Сант Мат е тест за наивност на душата. Зад голямата истина на Сант Мат се крие поредната лъжа, наречена СЕКТА. Благодаря за изпитанието на Бог!

2. ОПАСНОСТИ ПРИ МЕДИТАЦИЯТА САНТ МАТ

Изтичане не енергия от третото око.
Покоят

Как да се предпазим от опасностите при медитацията Сант Мат?

Отговорът е прост: „Като станем силни и независими от учители, външни влияния и измами.” Как да станем силни? Като се заземим!

Медитацията Сант Мат се прави с внимание в третото око и повтаряне на "Петте имена", давани при посвещение от учителя. Учението препоръчва това да се прави най-малко по 2,5 часа на ден.

ПРОБЛЕМЪТ Е, ЧЕ ЕНЕРГИЯТА ИЗТИЧА НАВЪН ОТ ПОСЛЕДОВАТЕЛЯ, който се концентрира само в третото око. От третото око също може да се черпи енергия, но за целта е нужно да имаш определен запас от нея, за да може този запас да отвори третото око. Това не се казва на последователите на Сант Мат! Кой се възползва от тази енергия, може само да се гадае. Но това е чист ЛУУШ и се краде от последователите. Навярно веригата е сложна и са намесени извънземни според информация от ясновидци. Мой приятел ясновидец ми сподели, че е видял присъствие на извънземно същество до учителя на Сант Мат. Извънземното е било от влечугоподобен тип. Има теория, че повечето големи религии и секти се контролират от извънземни, за да се спрат по-напредналите души от излизане от инкарнационния кръговрат на земята, за да се прераждат отново и да се използват за енергията им. ^6/^7

Класическата йога и Дао информират, че за отваряне на третото око е нужно определено количество енергия. Когато последователят няма тази енергия и се концентрира в третото око, той става още по-слаб и се изтощава, защото се концентрира в психичното, а стабилността идва от земното. Така той няма сили да си отвори окото и няма как да стигне до онова зареждане с енергия от звука и светлината вътре в него, за което говори Сант Мат и това се приема от Йога и Дао. Нужно е първо да се заредим с енергия, за да може да се осъществи малкият термоядрен взрив за отваряне на третото око.

ЗАРЕЖДАНЕТО с енергия според ДАО става с:

1. Пранаяма от въздуха с корема.
2. Пранаяма от космическата енергия.
3. Пранаяма от земната енергия.
4. Енергията на костния мозък.
5. Енергията от потока към свръх-аза (звукосветлинния енергиен поток, за който говори Сант Мат).

Сант Мат предлага само петия метод за зареждане и не казва нищо за другите 4 вида зареждане, които са необходими за пълно и балансирано зареждане, както е показано на картината. Имаме един светлинен кръг под медитиращия за основа и заземяване и един светлинно-лотосов кръг над медитиращия за възвисяване и осъзнаване.

САНТ МАТ НЕ КАЗВА НА ПОСЛЕДОВАТЕЛИТЕ СИ СЛЕДНОТО:

1. За да се отвори третото око е нужно да има определено количество енергия, събрана в долните чакри. САНТ МАТ МАНИПУЛИРА последователите си, че така ще излязат през долните чакри в по-ниши светове. Това не е вярно, защото там само се събира енергия и не се излиза от долните центрове. Те са само резервоар за енергия, нужна за излизане през третото око.

2. Тази енергия се събира в корема, първата сфера на Дао. Ако това се обяснява на последователите, те ще се заредят правилно и ще напреднат. Няма да изпадат в депресии и ще са силни и стабилни, здрави и усмихнати. Но явно не това е целта на СЕКТАТА Сант Мат.

3. Как да се събере тази енергия? Никъде в литературата за Сант Мат не съм срещнал подобно обяснение. Класическата йога и Дао цигун имат точни обяснения по въпроса. Когато практикувах Хатха йога, нямах подобни медитативни проблеми, но нещата се стабилизираха повече с Даоистки цигун, където заземяването е по-голямо дори и от това при Хатха йога.

От тези недоизказани неща за енергийната структура на човека в Сант Мат страдат последователите. Те приемат учението на вяра, без да са пробвали други неща като мен и са готови да спорят и защитават фанатично наложените им от вън представи за живота. Те нямат реални вътрешни преживявания, изтощават се и разболяват. Аз не съм единственият случай. Познавам и много други подобни.

3. ПЕТТЕ ИМЕНА И ПЕТТЕ ГОЛЕМИ ИЗМАМИ

Main Centre - Radha Soami Satsang Beas Dera
Дера

Медитацията Сант Мат се прави с "Петте имена".Според учението това са имената на петте управителя на петте измерения. Според мен това е енергиен канал за изтичане на енергия от последователите...

I. Повтаряйте имената и ще видите сияйния образ на учителя вътре. Той ще Ви заведе до Бог, Вашия истински дом.

В тази измама има три големи лъжи:

1. Виждането на учителя вътре. Не познавам последовател от 500-те човека в България, който да е казал, че е видял учителя вътре. Но познавам себе си и други като мен, които влизат навътре и не сме видели учителя на Сант Мат във фините светове. Дори при нужда и когато го търсим, той не е идвал, и сме се оправяли благодарение на собствената си сила.

2. Воденето до Бог. Никой друг освен Вашият свръх-аз не може да Ви заведе до Бог. Всеки друг ще Ви заведе в измислен астрален свят и ще се храни от Вашата вяра, представяйки този свят за божествен. Това е проекция на болното Ви съзнание и капан за лууш. В тази проекция можете да видите учителя като Бог, но това е астрално фалшиво измерение.

3. Божественият свят е нашият дом. Нашият дом е навсякъде, защото вселената е наша. Нашият дом е там, където сме тук и сега. Един просветлен е добре във всяко измерение и не се нуждае от спасение по другите измерения. Той се оправя добре тук и сега.

II. Не говорете помежду си за вътрешните си преживявания, защото ще ги загубите.

Зад тази лъжа се прикрива неуспешната медитацията Сант Мат, защото учениците нямат какво да кажат чак толкова... Аз лично винаги съм говорил за вътрешните си опитности и с годините не само, че не съм ги загубил, но съм придобил и нови по-осъзнати такива. Тази измама не работи за силните. Тя плаши само слабите, изтощени от егрегора, съзнания.

III. Гледайте снимката на учителя, за да можете да го разпознаете по-лесно вътре.

Този метод на събиране на енергия са го правили много успешно Хитлер и Сталин. Портретите им са били сложени във всяка стая и тъй като са гледани много хора, те събират енергия. Когато се освободих от егрегора на Сант Мат, аз махнах снимката на учителя от стаята си.

IV. Давайте 10% от доходите си за дарения на учението,ако искате. (Но учението приема и огромни дарения като апартаменти и земи. Мой приятел преписа на учението Radha SoamiSatsang Beas Dera земя за един милион лева.) По този начин ще изплатите кармата си.

Подобни неща прави римокатолическата църква -индулгенции. Последователите стават още по-бедни и слаби. Никой не опрощава греховете им, а трупат и нов грях - невежеството. Учителят е богат бизнесмен и живее охолно, а проповядва да се живее само с три ката дрехи и покрив с легло за сън. Така учениците, веднъж обрани енергийно, се обират и материално. И стават все по-заспали на единственото си легло, а понякога и в психиатрията...

V. До 4 живота ще постигнете Бог. Пътят на Сант Мат е път за цял живот. Успехи в него постигат само 1% от последователите,защото е много труден, но е най-безопасния.

Това обещание отнема възможността за радостен живот тук и сега и поставя в очакване последователя. Отклонява вниманието му към един илюзорен свят на надеждите, подобен на снимката с фойерверките в небето долу. С тази манипулация си служат много християнски църкви и секти.Нека сега преживеете лошата карма, а после ще се освободите от нея. Приемете я с търпение и медитирайте.

Не се казва на последователите, че могат да унищожат лошата карма още тук и сега с енергийно пречистване и активиране на естествените земни, космически и вътрешни енергии на човека. По този начин последователят остава слаб, нещастен и зависим от егрегора на Сант Мат.

Втълпява се на последователя, че пътят е трудени резултатите рядкост, за да не си мислят, че нещо не е наред. Те дори се хвалят с неуспехите си и казват. "Пътят е труден, с други медитации преди да ме посветят постигах резултати, но сега учителят ми ги спря за мое добро."Това е едно зомбирано поведение и обсебено от егрегора на Сант Мат.

Спасението, както вече посочих, е в заземяването,в баланса и в откриване на себе си и собствените си сили! Преди 6 години, моят свръх-аз, виждайки заблудата, в която съм се потопил, ме доведе до духовни състояния на осъзнатост, които описах в книгата си АЗ СЪМ СЕГА.

4. МОЯТА ИСТОРИЯ С МЕДИТАЦИЯТА САНТ МАТ

От третото око до депресията и от заземяването до просветлението
Йога

Посветен съм в Сант Мат от 16 години. Първите 10 години медитирах активно и спазвах изискванията на учението много точно.Преди 6 години след преживявания близки до ПРОСВЕТЛЕНИЕ се разболях от ДЕПРЕСИЯ ПОРАДИ ИЗТОЩЕНИЕ според лекарската диагноза. Тогава не разбирах какво става и защо депресията ми е от изтощение... Започнах да търся причините. След 4 години опити стигнах до извода, че ми липсва ЗАЗЕМЯВАНЕ.

Започнах да се заземявам с моржуване, спорт,ходене бос, гледане на слънцето, ходене по планини, здравословен начин на хранене и билки. Положението се подобри след 4 години. Но когато започвах да медитирам в третото око с "Петте имена" отново се връщаха депресивните ми симптоми и не разбирах защо...

Бях разстроен, че не мога да продължа моя любим духовен път. Започнах да посещавам ХРИСТИЯНСКИ МАНАСТИР и там без медитация, но спазвайки монашеския устав, забелязах, че в мен от корема и гърдите се разпростира една топла, блага енергия на смирение, покой, умиротворение и любов... Постигнах безмълвни състояния на съзнанието и възвисявания в светлини.Но все още медитирайки в третото око депресивните ми симптоми се връщаха -започваха страховете и безсънията...

Тогава отидох при моя приятел, ДАО майстора и природен лечител-билкар Краси Нанев. Той ми каза просто: ЗАЗЕМЯВАЙ СЕ! Казах му какво правя вече, но явно не бе достатъчно, за да мога да медитирам безопасно.Оказа се, че при медитация в третото око цялата енергия се насочва към окото и излиза от нас, особено когато окото започва да се отваря и се виждат светлини,както беше при мен. По този начин изразходвам малкото земна енергия, която и мами отново се разболявам.

Започнах да практикувам ДАОИСТКИ ЦИГУН И КОРЕМНО ДИШАНЕ. Тези две неща стабилизираха медитацията ми. Депресивните симптоми повече не се появяват след медитация. Станах по-устойчив психически, по-силен и уравновесен. Работоспособен и доволен от живота. Започнах да изпитвам онази топла енергия, разпространяваща се от корема, която изпитах за пръв път в манастира.Всички покрай мен забелязаха промяната.

След 2 години практика на Дао медитация много по-стабилно в третото око, имам реални доказателства за отвъдните светове и за енергийния поток към свръх-аза. Спя спокойно вечер.Най-много за това ми помогна коремното дишане с внимание в първа сфера.Започнах да усещам енергията, която се събира в сферата и как тя се изкачва към третото око. Така безопасно мога да излизам от тялото си или да влизам в тунела към свръх-аза. Започнах да осъзнавам кой съм и каква сила се крие в мен.

Започнах да разбирам грешката в медитацията Сант Мат, която според мен е УМИШЛЕНО направена, за да се държат последователите слаби и зависими от учителя. Зад една прекрасна истина се крие поредната СЕКТА.

Истината е, че ако имаме достатъчно енергия вътре, не ни трябва учител, за да ни води. Защото нашият свръх-аз е най-добрият ни учител, приятел и водач до Бог.

5. БЕЗОПАСНАTA МЕДИТАЦИЯ

Препоръки за последователите на Сант Мат.
Заземяване

1. ЗАРЕЖДАНЕ със земна, въздушна и космическа пранаяма на първа сфера с коремно дишане. Това е най-важният етап и не трябва да се бърза. Този етап ще даде психическа стабилност, здраве и сили на последователя. Това зареждане НЯМА ДА РАЗВИЕ СИКХИ и да задържи ученика в нишите светове, както ПЛАШАТ Сант Мат, защото зареждането не става за сметка на задържане на въздуха при вдишване. Зареждането става с вниманието (вниманието е нашата енергия) и нормално коремно дишане в умерен ритъм без задържане повече от 3 секунди след вдишване.

2. СПОНТАННО ИЗПАРЯВАНЕ на енергията до втора и трета сфера. Когато имаме достатъчно енергия в първа сфера, тя започва да се изкачва сама до втора и трета сфера. Първоначално не е добре да се следва тази енергия, защото това е КАПАН на НЕГАТИВНАТА СИЛА (Дяволът в Сант Мат). Именно така се източва резервоара на ученика от негативната сила. Това е чист качествен ЛУУШ, подарен на Дявола. Вниманието трябва да остане в коремното дишане, докато стане невъзможно да се съпротивляваме на изпаряващата се енергия към втора и трета сфера. Тогава трябва да насочим енергията НАВЪТРЕ към ТРЕТОТО ОКО.

3. ОТВАРЯНЕ НА ТРЕТОТО ОКО и виждане на фините светове. Първоначално е добре да се огледаме във фините светове, но не за дълго. Там има много приятни неща, които могат да използват нашата енергия,подобно на секса в земно тяло. След като сме се убедили, че фините светове съществуват реално, е добре да не си губим енергията тук и да насочим вниманието си НАВЪТРЕ.

4. НАВЪТРЕ КЪМ СВРЪХ-АЗА е верният път за духовното развитие в персоналния енергиен поток от звук и светлина, за който говори Сант Мат. В този енергиен поток не може да има никой друг освен нас самите. Ако там видим някой друг, то значи сме излезли от енергийния си поток.Учител може да ни помогне отвън във фините светове като ни даде съвети как да влезем в енергийния си поток отново. (Мои познати последователи с отворено трето око не споменават учителят да е дошъл вътре да им помага...) ТАЙНАТА,която не се казва от Сант Мат, е, че там нямаш нужда от учител, ако си ЗАРЕДИЛ добре първа сфера.Нужда от учител имат слабите и те стават храна за боговете,учителите, извънземните и други егрегории.

5. ВИЖДАНЕ И СЛИВАНЕ СЪС ЗЛАТНАТА СФЕРА НА СВРЪХ-АЗА. Свръх-азът се познава по златната сфера, която се вижда вътре след известна практика. Когато се слеем със свръх-аза, ще научим как да стигнем до Бог. ЗАПЛАХАТА, която Сант Мат разпространява, че стигайки до зоната на пустотата, няма да можем да премине отвъд тази зона, навярно е поредната спекулация на СЕКТАТА САНТ МАТ. Така тя привлича слаби и неориентирани последователи. В зоната на пустотата сме със свръх-аза си и той много по-добре знае как да мине от там до Бог. "Първо е себепознанието, после е познанието на Бог" учи мъдростта от вековете.

Ние не се нуждаем от помощта на друг свръх-аз,като например свръх-аза на учителя, защото във ВСЕКИ свръх-аз е заключена цялата информация за вселената, Бог и Абсолюта. Всеки, представящ се за по-знаещ и по-велик от нас, е измамник и иска да използва енергията ни.

Пожелавам експерименти и реални доказателства на братята, тръгнали по пътя на Сант Мат. Не сляпа вяра, наивност и заблуди! Аз също бях в капана на учението и знам колко трудно и как с цената на риск за живота си се отскубнах от енергийния капан на СЕКТАТА САНТ МАТ. Но бях смел и експериментирах! Сега съм още по-смел, защото имам вътрешни опитности,доказващи думи ми.

АЗ СЪМ СЕГА,
просветлен

www.azsamsega.com

^1.Методът за осъзнаване на Бог, който са давали всички Светци, независимо от това в коя страна са живели или към коя религия са принадлежали, винаги е бил един и същ и ще си остане такъв и в бъдеще. Той не е измислен от човека,затова не се нуждае от изменения, допълнения или усъвършенствания. Той е собствен проект на Бог и толкова стар, колкото е самото творение. Този метод се състои от три части.

Първата е „симран”, т.е. повтаряне на „Петте имена” на Бог. Това събира нашето разпиляно внимание обратно в третото око, мястото, където се установяват нашите ум и душа в будно състояние.

Втората е „диян”, т.е. съзерцание върху нетленната форма на учителя. Това помага вниманието да бъде задържано в този център.

Третата е „баджан”, т.е. слушане на Шабд или небесната музика, която постоянно отеква вътре в нас. С помощта на тази божествена мелодия душата се издига към по-висшите области и накрая достига Бог. Източник: www.manasi.hit.bg

^2. Заземяване. Джон Грей, автор на „Мъжете са от Марс, жените от Венера“: „Когато бях в Индия и изучавах индийската система за медитация. Беше ми препоръчано за по-добри резултати в моята практика да спя и да медитирам на кожа от елен, която трябва да бъде на земята. Това е йога традиция. Учителите казват, че има енергия, която тече отгоре надолу към Земята и идва в човека само ако той е свързан със земята… Християнските мистици са имали подобни практики. Те са отивали в пустинята и са медитирали на открито в Природата, знаейки че резултатите са по-добри… Но когато бях в Индия не бях много въодушевен да спя на земята. Тогава йогите ми казаха, че има и друг вариант за мен, нещо, което са правили царете, изучавали йога, за да живеят дълъг живот. Вариантът беше да използвам постелка, направена от мед, която беше свързана с медна пръчка, забита в земята отвън… Източник: https://goo.gl/e2Dywo

^3. Сант Мат и депресията Я занимался практикой медитации «РаджаСоами Сатсангх» / «Движение Такара Сингха» / «Сант Мат — Путь Мастеров». Занимаясь медитацией, я стал очень плаксивым, меня кидало врыдания от любой лирической музыки, просто слезы градом, да и не только отмузыки, просто так — тоже. Что-то не понравилось, кто-то что-то сказал, и ядумал: «Ну что это за мир такой? Не то, что в медитации! Ни в какое сравнениене идет...» Самое страшное — мне часто хотелосьпокончить с собой, и это желание было очень сильно. Вот здесь я совсем испугалсяза себя. Я не мог без страха подниматься по лестнице, т.к. думал, что спрыгнувниз и — всем мучениям в этом мире конец! Взвесив все «за» и «против», я решил прекратить медитировать. Източник: https://goo.gl/HllKull

^4. Заземяване. По пътя към източника на собствената си вътрешна светлина, понякога забравяме, че заземяването е необходима част от еволюционния процес и служи като непременно условие за благополучно съществуване на физическото тяло. При всички случаи заземяването е прекрасен начин да се постигне баланс на всички тела в човека, на физическите, емоционални, ментални и духовни съставящи, за комфортното усещане и ефективно функциониране. Източник: http://yosif.net

^5. "Contemporary Sant Mat Movements are esoteric philosophy movements active in the UnitedStates, Europe, Latin America, and especially India. These movements assertthat Sant Mat shares a lineage with Sikhism and contains elements of thoughtfound in Hinduism, such as karma andreincarnation." Източник: http://en.wikipedia.org/wiki/Sant_Mat

^6. Извънземните и религиите/духовните учения. Напредналите Духове, които сана път да излязат от Играта не са нещо, което Империите желаят. Те искат да рециклират всички души от ниско напредналите до средно напредналите нива и да ги вкарат в нов репродуктивен цикъл. За целта имаме т. нар. светлинен капан, за който е говорено доста тук...

Организираните религии са създадени от извънземните, за да създават лъжовна духовна конструкция, която да изиграе ролята на своеобразен отговор на рудиментарните търсения на Духа.Религията е като желязна клетка за всеки прохождащ Дух – тя създава усещането за вътрешна сигурност и пристан, което кара много души да останат именно на ниво религиозност. Всички основни йерархични религии са ръководени от извънземни на най-високото им равнище. Източник: https://goo.gl/sPmKcS

^7. Как да излезете от „инкарнационната система“ Чисто и просто разполагайки с това знание, по време на своята смърт Вие може успешно да преминете през най-често използваните измамни схеми, които ще се опитат да Ви убедят, че Вие трябва да се върнете отново, защото например трябва да изплащате „негативен кармичен дълг“. Обикновено цялата постановка е придружена с подписването на специален „договор“, чрез който Вие се задължава те да „платите“ за „греховете“ и купища други подробности. Винаги помнете принципа, че това което е „горе“, е същото като това „долу“ и може да бъдете сигурни, че схемите, които биват използвани по същество, не се различават в своята безскрупулност от всичко което сте срещали хиляди пъти на Земята като част от СИСТЕМАТА. Единствено разликата вероятно идва от това, че „горе“ измамната постановка е почти перфектно режисирана. Почти всичко,което научавате през живота си под формата на систематизирани знания, е лъжа,включително и претекста, поради който трябва постоянно да се връщате и инкарниранете. Източник: https://goo.gl/RVFHeSl

^8. В книгата „Тайното учение на Дао Дъ Дзин” са описани редица практики и медитации,позволяващи на читателя да зареди енергийно своите тяло и ум и да се отвори към вътрешния съкровен смисъл на даоисткото учение. Авторите подкрепят своята теза относно традиционните даоистки възгледи с потвърждаващите ги съвременни научни открития. Източник: https://goo.gl/SAkzlL

^9. Has Gurinder Singh revised Sant Mat to v. 3.0? Източник: https://goo.gl/kR8hgQl

^10. How Sant Mat is moving from duality to oneness Osho Robbins has put up an interesting series of three videos that explain thedifference between Sant Mat 1.0 and Sant Mat 2.0. Източник: https://goo.gl/0Gfdbo

^11. "Духовни бисери" Махарадж Саван Сингх, Рада Соами Сатсанг Беас, 1965, 1996,2003 г.

^12. Учителят на Сант Мат Гуриндер Синг 250 милиона $. Източник: https://goo.gl/RaxzGW

^13. Евангелие на Мира от Есеите, Четвърта книга, Уението на избраните Източник: http://www.spiralata.net/biblioteka/kn_bul/evan_mira.zip