<

КОСМИЧЕСКО СЪЗНАНИЕ

ДАО СВАРГА

WWW.AZSAMSEGA.COM

АВТОРСКА ПРАКТИКА НА НИК СЕГА


Теория Схема 1

С Х Е М А   I

КОСМИЧЕСКО СЪЗНАНИЕ Е ДАО СВАРГА

Система за самоусъвършенстване - дух, душа и тяло

Системата е силно повлияна от енергийната СВАРГА и е омекотена с ДАО Ци Гун. Така се получава баланс между енергията и мекотата.

Духовна и физическа практика за самоусъвършенстване без "Гуро". Практиката активира по естествен начин заложената във всеки един от нас програма за духовно саморазвитие. Учителят това си ТИ!

Системата работи в три направления едновременно - дух, душа и тяло. Така се постига три пъти по-бърз растеж. За всяко направление има инструмент, който е проверен в дългогодишната практика на моите учители и в моя личен опит във всички прераждания.

За духа и душата (съзнанието) инструментите са пранаяма, концентрация, съзерцание, медитация и релаксация. Основно работим с ДАО дишане за захранване на "златния зародиш".

За енергийното тяло - връзката между материя и дух - работим с основните енергийни упражнения от Ци Гун - Дървото на живота, Квантово зареждане, Подпиране на Луната и Небето и Обемно запечатване.

Здравето на физическото тяло зависи от състоянието на гръбнака и корема. Заради това инструментите за тяло са комплексите за гръбнак и корем от СВАРГА - Загрявка и Лад Живота.

Системата е силно повлияна от СВАРГА и е омекотена с ДАО Ци Гун. Така се получава баланс между енергията на СВАРГА и мекотата на ДАО.

Чрез комплексната практика КОСМИЧЕСКО СЪЗНАНИЕ можете да постигнете и трите просветления за по-кратък период отколкото ако практикувате класическа Йога или Ци Гун. КОСМИЧЕСКО СЪЗНАНИЕ е модерна система за цялостно развитие на човека.

Събираме дарения за развитието на практиката. Целта е да я направим достъпна и разбираема за всички, защото тя лекува без лекарства и развива духа без усилие, води до покой, хармония и сила в нас. Прави ни независими от външния свят. Ако сте доволни от практиката и искате да допринесете за нейното развитие и разпространение, можете да направите своето дарение ТУК. Благодарим Ви!

ЗАЩО СЪЗДАДОХ КОСМИЧЕСКО СЪЗНАНИЕ?

За просветление - дух, душа и тяло

2008 година постигнах просветление на душата и възкликнах - АЗ СЪМ СЕГА! Открих, че не е нужна никаква практика, за да се постигне това състояние. Но тогава не знаех, че има просветление на духа, душата и тялото. И ако духът и душата са просветлени от само себе си, то тялото се нуждае от практика, която да доведе до превръщането на въглеродното тяло в силициево или в тяло на светлината. Така след срещата ми с праноеда Дмитрий Лапшинов, създадох КОСМИЧЕСКО СЪЗНАНИЕ.

ТРИ ВИДА ПРОСВЕТЛЕНИЕ

Практика за самоусъвършенстване без “гуро”.

Има три вида просветление. Просветление на духа, на душата и на тялото. Който не е постигнал и трите, не е просветлен. Просветление на духа са качествата. Просветление на душата е наблюдаването на живота от позицията на покоя. Просветление на тялото е трансформацията на физическото тяло в светлинно.

Има три вида практики с енергията Чи - зареждащи (Дървото на живота), разпределящи (Небето и Луната) и балансиращи (Топката, Мек Ци Гун, Пранаяма към първа сфера). Трите вида практика трябва да са в правилно съотношение, за да има ефект практиката.

Има три вида състояния - действие, трансформация и покой. Винаги е добре да сме в покой, независимо дали трансформираме или действаме. Именно в това се състои Ци Гун майсторството, защото само когато сме в покоя, енергията Ци тече правилно в тялото ни.

КРИЗАТА Е МЕТОД В РАЗВИТИЕТО

Няма развитие без криза. За да минем от нивото, на което се намираме, на по-високо винаги се минава през криза. Но тя е много по-лека от кризите, които ни предлага кармата в живота, когато сме неосъзнати и не вървим по пътя на самоусъвършенстването. Кризите, съзнателно предизвикани от практиката, разрешават кармични проблеми по най-лекия начин и в контролируема среда. Кризата е чистка на мръсотията в нас.

Ако усетим, че сме в криза, че ставаме нервни и има напрежение в главата, е добре веднага да приложим практика за балансиране. Не е добре да се остава повече от 2 часа в дисбаланс. Когато постигнем покой на нивото, на което сме, е хубаво да заредим с нова енергия. И така след зареждане е възможна чистка и криза, а след кризата идва ново ниво и нов покой. Препоръчва се на всяко следващо ниво да постигаме покой, защото дори да сме на много високо енергийно ниво, ако нямаме покой, това означава, че нямаме нищо и всички други постижения са от негативната сила. Бог е любов, а любовта е покой. Така се редуват покой на нивото, на което сме, зареждане, криза, чистка, ново по-високо енергийно ниво, баланс на новото ниво.

Развитието е вертикално, а не е линейно. На всяко по-високо ниво срещаме себе си в по-добра форма и съдържание. Ако нещо не ни върви, е нужно да се вдигане нивото и нещата във физическия свят ще потръгнат.

БАЗАТА НА СИСТЕМАТА

Аз следвам себе си, а всички мои учители се явяват стъпки по пътя. От тях взимам рационалното и продължавам напред без да се привързвам към никой. Така създадох тази авторска система.

КОСМИЧЕСКО СЪЗНАНИЕ е базирана на СВАРГА и ДАО Ци Гун. Най-силно влияние оказва Свръх-Азът на нейния създател, Аз Съм Сега. Аз следвам себе си, а всички мои учители се явяват стъпки по пътя. От тях взимам рационалното и продължавам напред без да се привързвам към никой. Така създадох авторската практика КОСМИЧЕСКО СЪЗНАНИЕ.

СВАРГА е базирана на 5 основни традиции - ДАО, ДЗЕН, 18 СЕТЕ СИДХИ, СПАС, ДЗОГЧЕН - като е извлечена същината на прагматичното знание от всяка традиция и е направена една лесна и достъпна за всеки система за цялостно развитие на човека. Ако една система не е достъпна и лесна, тя не е истинска.

Има много школи и системи за духовно и физическо развитие на човека. Всяка от тях работи чрез един метод и е насочена предимно към една страна от развитието на човека. Така човекът се оказва много развит в една посока, но не е цялостен. Някои наблягат на медитацията, други на енергийната практика, трети на физическата сила и т.н. Човекът обаче е комплексно същество и за цялостно развитие е нужно да се работи едновременно в три направления – дух, душа и тяло. Системата КОСМИЧЕСКО СЪЗНАНИЕ има практики за всяко направление.

СВАРГА Е ТЕРМОЯДРЕНИЯ РЕАКТОР В НАС

ЕНЕРГИЯТА е в основата на всички три направления. Ние набавяме нужната ни енергия от храната, от праната на въздуха и от космическата прана. В крайния етап от практиката активираме СВАРГА - термоядрения реактор в себе си - и постигаме трите свойства на вселената - хармония, автономност и цялостност.

Основно енергийно упражнение в КОСМИЧЕСКО СЪЗНАНИЕ е "Дървото на живота" от Ци Гун. С него се зареждаме с енергия от космоса и така подобряваме нашата концентрация и премахваме психичната умора. Това упражнение само по себе си не може да ни даде бързо развитие. Правенето на това упражнение с часове води до едностранно развитие и не дава добри резултати. КОСМИЧЕСКО СЪЗНАНИЕ работи едновременно с четирите основни практики:

ОСНОВНИ ПРАКТИКИ

1. "Дървото на живота" - енергия за всички нива, пречиства фините тела, изтрива кармата и балансира сферите. Дава сила и стабилност на човека и води до заземяване и покой, когато се работи на трите нива. Изпълнява се по 30 минути на ден.

2. Свещ от Хатха йога - основно упражнение за физическото тяло, което има и енергиен резултат - балансира енергията между сърдечната и коремната сфера. Богато и безопасно кръвоснабдява главата и епифизата, което води до балансиране на целия човек и подобрява здравето. Изпълнява се по 10 минути на ден.

3. Пранаяма - осъзнато дишане за повишаване на нивото на CO2 в кръвта, което води до здраве и предпазва от всички вируси и бактерии. Има няколко основни дишания в системата, заимствани от Хатха йога - Капалабхати и вакуум, тристепенно дишане, алтернативно дишане, коремно дишане и дишане със задържане в продължение на 60 сек.

4. Медитация - използва се техника за съчетаване на концентрацията и съзерцанието, което води до просветленото състояние "Тригчо". Това е крайната цел на практиката в духовно отношение.

Човек освен дух има и тяло, което също трябва да се развие до светлинно тяло и така да се одухотвори материята и да се изпълни замисълът на твореца - "Здрав дух в здраво тяло!".

ТЯЛОТО е началото на практиката. Здравето на тялото зависи от храната, която поема то. Колкото по-чиста е храната, толкова по-здраво е тялото и на по-висока вибрация може да работи то. Така, от обща диета преминаваме на вегетарианство, веганство, суровоядство, малоядене, минерална диета, докато стигнем до праноедство. Тялото се развива дотолкова, че от познатото ни биологично тяло на въглеродна основа се превръща в тяло от нов тип на силициева основа, а след това става и светлинно тяло. С това започва космическото пътешествие на човека.

Основно упражнение за тялото е асана от Йога свещ. Който има здрав гръбнак и здрав корем, живее дълго. Именно заради това в практиката има две основни упражнения за гръбнака и корема. А за балансиране на хормоналния баланс използваме спорт. Който има добър хормонален баланс, живее дълго и хармонично.

ДИШАНЕТО е свързващият елемент между тялото и душата. То е основен енергиен източник в някои системи за праноедство и балансира съзнанието.

Пранаямата е другото основно упражнение в КС. От нивото на задържане на въздуха се определя чистотата на тялото и е нужно да се достигне задържане при издишане в продължение на 60 секунди, за да покрием нормата за здраве на тялото. В подобна среда поради по-високото съдържание на CO2 в кръвта не може да има вируси и бактерии. Така дишането се явява естествено лекарство за много болести.

Коремното дишане от ДАО Ци Гун активира и развива нашите духовни способности и събужда нашия вътрешен учител - нашия Свръх-Аз. Така ние активираме своя естествен водач в живота и ставаме независими от мнението на околните, намираме своя път в живота и се развиваме оптимално за нашата карма. В следващия момент надскачаме кармата си и ставаме свободни космически същества.

МЕДИТАЦИЯТА е пътят към просветлението и нашата основна цел е да сме в медитативно състояние 24 часа в денонощието. Ако не можем да постигнем това състояние наречено "Тригчо", което е обединяване на концентрацията и съзерцанието в едно преживяване, запазвайки заземяването, то тогава ни е нужна практиката, която да ни въведе и задържи в състоянието на просветление "Тригчо".

СЕНЗИТИВНИЯТ ТРЕНИНГ се явява допълващо звено в практиката за балансиране на двете полукълба на мозъка с цел намаляване на вътрешния диалог. Вътрешният диалог е основната преграда по пътя към Свръх-Аза и духовното развитие на човека. Поредицата от упражнения в тази посока дават добри резултати и в ежедневието, и в бизнес живота на човека.

ОСНОВНИ ПРЕПЯТСТВИЯ ПО ПЪТЯ

и тяхното премахване

1. Липса на концентрация и разсейване на вниманието. Този проблем се появява поради липса на енергия и се премахва със зареждане на енергия с "Дървото на живота" и/или Пранаяма.

2. Вътрешен диалог. Той е следствие от дисбаланса на полукълбата на мозъка и нерешените ментални и емоционални проблеми. Балансът на полукълбата се възстановява със сензитивен тренинг и концентрация. Емоционалните и ментални проблеми се изчистват с гладуване и мълчание – два от основните четири помощника по пътя.

3. Умора на тялото. Умората на тялото се преодолява най-бързо с Пранаяма. След като сме заредили с Пранаяма и имаме сили да се изправим, правим "Дървото на живота" и зареждаме с допълнително енергия, която захранва и тялото. Ако това не може да помогне, почивката и сънят са лекарството.

4. Умора на психиката. Психичната умора се лекува със спорт, заземяване и коремно дишане. Ако умората е голяма, първо се активира тялото със спорт, а след това се диша и заземява. "Дървото на живота" се прави след като психиката е спокойна.

ТРИТЕ ФУНДАМЕНТА НА ПРАКТИКАТА

Покоят е основаната цел

1. Изправена позиция
постига се чрез разгрявка.
2. Релакс на тялото
постига се с ДАО дишане към корема.
3. Покой, блаженство, наслада - идва естествено когато постигнем първите два.

За постигане на покоя има едно просто упражнение - Трите фундамента което е добре да се прави цял ден. Целта на практиката е влизане в състоянието на покой и в ежедневния живот.

С Х Е М А   I I

Схема 2

ПОЗНАНИЕТО
Има три вида познание

Външно знание. Тогава, когато има обект и субект. Това е пътят на религиите, ученията, учителите... Това е първата стъпка в познанието. Практиката е насочена навън.

Вътрешно знание. Тава е, когато обектът на изследване е вътре в нас. Това е пътят на йога, Ци Гун, СВАРГА, КС... Практиката е насочена навътре. Напредъкът е до 4 пъти по-бърз.

Знание без практика. Това е състояние на пълно просветление. Тогава не е нужна никаква практика и няма обект и субект. Всичко е ЕДНО. Това е възможно след краткотрайни просветления или пълно самадхи.

КОНТРОЛ
Енергията или ефирното тяло е в основата на контрола на съзнанието. Това е откритието на Ци Гун. Когато пречистим, заредим и балансираме енергийното тяло, ние постигаме контрол над дишането, интуицията, чувствата и мислите. Намаляваме паразитния вътрешен диалог и постигаме просветление.

БАЛАНСА НА ПОЛУКЪЛБАТА
След постигане на баланс на полукълбата на мозъка, вътрешният диалог затихва. За да се достигне просветление и самадхи, е нужно всичките ни идеи да бъдат изтрити. Тогава се вижда светлината на Свръх-Аза.

ЕНЕРГИЯТА
Има два потока на енергия. Единият идва от космоса, другият - от Земята. Те се събират в корема чрез енергийна практика „Дървото на Живота” и ДАО дишане на златния зародиш. Когато започне захранване с прана, започва пречистване на телата и съзнанието. Следва активиране на термоядрения синтез в Златния зародиш. След активиране на нашия термоядрен реактор ние ставаме автономни като вселената и се храним от себе си. Без външна храна или прана. Тогава започва изграждането на светлинното тяло.

Има три основни енергийни канала. Единият е предният, другият е задният, а третият е централният - духовен. Система Космическо Съзнание работи и с трите за хармонично развитие - дух, душа и тяло.

С Х Е М А   I I I

Схема 3

ВИБРАЦИЯ / НИВА
Развитието не е през времето. Всички нива на преживяванията съществуват едновременно. Ние сме във всички тях едновременно, но осъзнаваме само нивото, отговарящо на нашата вибрация. Всичко става в СЕГАШНИЯ МОМЕНТ. С вдигане на вибрацията попадаме във все по-хубави варианти на нашия настоящ живот.

ВЛИЯНИЕ
По пътя към свободата сме повлияни от различни фактори. На най-ниското вибрационно ниво ни влияят хората. На по-високото ни влияе природата. На следващото - космосът. Когато се освободим и от егрегорите - всичките ни идеи - ние постигаме свободата на просветлението.

ТЕЛА
Целта на живота не е да се върнем при Бог, напускайки физическото си тяло. Целта е да се върнем при Бог с материалното си тяло, трансформирано в светлинно тяло. Трансформацията става в поредица от чистки.

ЧИСТКА
В момента ние сме на нашето ниво. Практикувайки ние попадаме в чистка и нивото ни рязко пада. Чувстваме се зле и нещастни. Скоро след това идва подем и надскачането на началното ниво с трансформация. Така чистка след чистка ние напредваме до пълно самадхи.

След самадхи животът продължава и ние ставаме космически същества. Аз съм дошъл от дълбокия космос и съм космическо същество, за да Ви кажа това!

ЗАЩО КС Е ПО-ЕФЕКТИВНА?

Астронавт

Йога и Ци Гун са най-добрите системи за саморазвитие от древността. Но Ци Гун е по-ефективен от йога.

АМЕРИКАНСКИТЕ АСТРОНАВТИ ТРЕНИРАТ С ЦИ ГУН!

Преди няколко години американските астронавти замениха йога с Ци Гун. Защо? Ци Гун е много по-ефективен и лесен за усвояване. В програмата за цялостно развитие на човека КОСМИЧЕСКО СЪЗНАНИЕ също работим основно с Ци Гун, но по един по-лесен и ефикасен начин в сравнение с класическия Ци Гун.

НОВИТЕ СИСТЕМИ ЗА ДУХОВНО - ЦЯЛОСТНО РАЗВИТИЕ

В последните години в Европа и САЩ се появиха системи за духовно и физическо развитие, обединяващи знания и опит от различни източни учения и школи, като Ци Гун, йога, Дзен, Дао и други. Характерното за новите системи е, че те махат излишните елементи от класическите учения и създават подход, отговарящ на съвременното време. Подобна е и системата КОСМИЧЕСКО СЪЗНАНИЕ.

РАЗВИВАНЕ НА ЛИЧНАТА СИЛА

"Най-опасният враг по пътя на развитие на личната сила е егрегорът."

Егрегорът се храни с нашата енергия и ни дава в замяна фалшиво чувство на любов, спокойствие и сигурност. Всички секти, организации, религии, философии, учители, личности и т.н. си имат егрегор. Всяка Ваша идея е егрегор. Спасението от тази зависимост е развитие на личната сила и чистота. Това е силата на Бог в нас, с когото имаме винаги директна връзка без посредник. Егрегорите замърсяват тази връзка и ни правят зависими.

Изчистете съзнанието си от всички идеи и ще включите свръх-съзнанието. Всички ние имаме директна връзка с двата потока на живота - космическия и земния. Не е нужно да се храним от егрегора, защото той винаги взема повече отколкото дава. В противен случай няма как да съществува.

Напуснете всички секти, организации, учители, забравете всичките си идеи, потопете се в нирваната на СЕГА!

Само личната духовна практика и чистотата ни водят до освобождение от този най-фин поробител на съзнанието. Благодарение на него всички хора са роби на Матрицата. Практикувайте всеки ден и ще бъдете свободни космически същества.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРАКТИКАТА

Здраве, материално и духовно богатство

ПИТАТ МЕ: "Ник, не е ли наивно да си мисля, че само трябва да практикувам и нищо друго, и че всичко останало ще ми се нареди само? В живота често се налага да извършваме неща, които не са ни приятни..."

ОТГОВАРЯМ: Енергийната практика КС вдига вибрацията и Вие се озовавате в същия материален свят, обградени със същите хора и предмети, но в по-високо енергийно ниво. В това ниво Вашите стари проблеми не съществуват.

Когато се налага да правим неща, които не са ни приятни, означава, че енергийното ни ниво е ниско и е нужна още практика. Естествено е да извършим неприятните действия и да продължим с практиката.

Първите резултати идват до 6-тия месец. Колкото повече напредвате, толкова с по-голяма лекота ще отминават неприятностите. И така, докато не достигнете до нивото, в което преобладават радост и покой!

Ако една практика не дава резултати до 6 месеца - спрете я!

РЕЗУЛТАТИ:
 • Общ успех в живота
 • Здраве и психичен баланс
 • Засилена връзката между полукълбата на мозъка
 • Стабилизиране на Тета вълните (вълните на спокойствието)
 • Пречистване на организма
 • Намаляване на киселинността на кръвта (повишава се спокойствието)
 • Намаляване на свободните радикали в организма
 • Намаляване на нивото на холестерола
 • Забавяне на процеса на стареене
 • Повишаване на нивото на серотонина (подобрява настроението)
 • Засилване на концентрацията и паметта
 • Премахване на лошите навици
 • Засилване на волята
 • Подобряване на характера
 • Увеличаване на енергийния потенциал на човека
 • Развитие на енергийните тела на човека
 • Започване на изграждането на светлинното тяло
 • Развитие на духовните възможности на човека
 • Постигане на връзка с истинския учител на всеки човек - Свръх-Аза
 • Развитие на космическо съзнание
 • Освобождаване на човека от капана на кармата на земната матрица
 • Получаване на теоретична и практическа основа за самостоятелно усъвършенстване

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРАКТИКАТА И УСПЕХА

"Нужни са 10 000 часа медитация за цялостно развитие на човека" според американско изследване на живота върху тибетски монаси с много опит.

1 час на ден - поддържане на форма (30 години са нужни за постигане на нормата).
2 часа на ден - малък напредък.
3 часа на ден - напредък (10 години са нужни за постигане на нормата).
->>> 4 часа на ден - видим напредък.
6 часа на ден - добър напредък (5 години са нужни за постигане на нормата).
8 часа на ден - професионален напредък (3 години са нужни за нормата).

Моят личен опит показва че оптималната практика на ден е 4 часа. Нуждата от практика зависи от началното ниво, но за напредъка има обективни показатели: пулс, време на задържане на издишване и pH на урината. Не вярвайте на субективния си напредък. Бъдете бдителни и правете страничен мониторинг на състоянието и постиженията си.

ДИШАНЕ СЪС ЗАДЪРЖАНЕ, 60 СЕК

Норма за здраве

Когато задържането на дъха след издишване достигне 60 секунди и пулсът е под 58, кръвта на човека е толкова алкална, че няма как да се разболее. За да сме в здравословната норма на дишане, трябва да можем да направим упражнението със задържане без усилие 10 пъти с почивка под минута и да се вземе под внимание най-ниският резултат. Дишането е вторият по важност фактор след енергията, който ни дава здраве, баланс и покой.